آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم

چگونه دیگران را هیپنوتیزم کنیم

 روش مختلف علمای هیپنوتیزم در خواب کردن کاملاً شبیه یاد گرفتن رانندگی است که حفظ کردن مطالب و دستورات کتاب و بدون استاد نمی‌توان رانندگی را یاد گرفت، معذالک در اینجا من روش چند نفر از دانشمندان بزرگ هیپنوتیزم را از کتاب «هیپنوتیزم مصور»…
متن دوم