آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چند دعای مجرب از پیامبران

چند دعای مجرب از پیامبران

چند دعای مجرب از پیامبران دعای یعقوب (ع) زمانی که خداوند بزرگ حضرت یوسف علیه السلام را به او برگرداند چنین فرمودند : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ يَا مَنْ‏ خَلَقَ‏ الْخَلْقَ‏ بِغَيْرِ مِثَالٍ‏ وَ يَا مَنْ‏ بَسَطَ…
متن دوم