آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چله نشینی و ذکر گفتن جهت گیرایی نفس و قدم در علوم عرفانی

چله نشینی و ذکر گفتن جهت گیرایی نفس و قدم در علوم عرفانی

چله نشینی و ذکر گفتن جهت گیرایی نفس و قدم در علوم عرفانی  سلام دوستان عزیز این چله رو برای دوستانی که میخواهند حاجت روا بشن و حاجت مهم و ضروری دارند قرار میدم دوستانی هم که علاقه به علوم غریبه دارند و یا علاقه به تعویذات دارند باید…
متن دوم