آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چرا روزی من کمه

از جمله علت های گره خوردن کارها و گشایش نداشتن

از جمله علت هاي گره خوردن كارها و گشايش نداشتن گاهي اتفاق مي افتد كه امورزندگي ما و از جمله در بخش مالي و شغلي گره مي خورد و به اصطلاح فاقد گشايش است. اين موضوع مي تواند به دو دليل باشد. اولين دليل به خودمان بر مي گردد و اين كه شايد جزء…
متن دوم