آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چرا آتش بر حضرت ابراهیم گلستان شد

جهت نجات دعای ابراهیم(ع)

جهت نجات دعای ابراهیم(ع) خیلی موثر است مروى است در محلى كه نمرود ابراهيم خليل عليه السلام را در آتش افكند، حضرت ابراهيم اين دعا را خواند و آتش فرو نشسته و نجات يافت : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‏ اللَّهُمَّ…
متن دوم