آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چاره دفع بلا با خواندن زیارت عاشورا

چاره دفع بلا با خواندن زیارت عاشورا

چاره دفع بلا با خواندن زیارت عاشورا علاّمه بزرگوار حضرت آقای شیخ حسن فرید گلپایگانی که از علمای طراز اول تهران هستند از استاد خود مرحوم آیت اللَّه حاج شیخ عبدالکریم یزدی حائری اعلی اللَّه مقامه نقل نمود که فرمود: اوقاتی که در سامرا مشغول…
متن دوم