آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

چابکی سازمانی

آموزش بودوکان,قدرت و چابکی در یوگا استادکامرون شین

آموزش بودوکان,قدرت و چابکی در یوگا استادکامرون شین مشخصات محصول: نام محصول: آموزش بودوکان,قدرت و چابکی در یوگا,استاد کامرون شین  تعداد:۱dvd فرمت فیلم: Video DVD زمان فیلم:۵۰ دقیقه نوع زبان :انگلیسی شرکت…
متن دوم