آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پنج حرکت یوگا برای سفت کردن شکم و سم زدایی

پنج حرکت یوگا برای سفت کردن شکم و سم زدایی

پنج حرکت یوگا برای سفت کردن شکم و سم زدایی این پنج حرکت یوگا فوق العاده موثر و اثر کذار برای سفت کردن عظلات شکم و همچنین برای سم زدایی بدن می باشد هر حرکت را باید بین ۲۰ تا ۳۰ ثانیه انجام دهید و  هر حرکت باید ۳ بار انجام گیرد.
متن دوم