آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرواز روح چیست

تمرینات اصولی پرواز روح

تمرینات اصولی پرواز روح دستور العمل ها و تذکرات برای ایجاد شرایط جهت پرواز روح : 1- مکان انجام تمرین باید کاملاً آرام باشد و البته نیمه تاریک و حتی الامکان درمکانی تمرین کنیم که انرژی مثبت داشته باشد. 2- بهترین زمان برای تمرین…

روشهایی برای خروج روح از بدن و مراقبه

روشهایی برای خروج روح از بدن و مراقبه در حالیكه چشمانتان را بسته اید چند دقیقه را صرف ریلكس كردن تمام بدن كنید سپس كره چشمتان رابه سمت بالا بچرخانید تا جاییكه كشش و فشار اندكی را در ماهیچه های اطراف چشمتان احساس كنید. به این طریق دید…
متن دوم