آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پرواز روح درس اول

روشهایی برای خروج روح از بدن و مراقبه

روشهایی برای خروج روح از بدن و مراقبه در حالیكه چشمانتان را بسته اید چند دقیقه را صرف ریلكس كردن تمام بدن كنید سپس كره چشمتان رابه سمت بالا بچرخانید تا جاییكه كشش و فشار اندكی را در ماهیچه های اطراف چشمتان احساس كنید. به این طریق دید…
متن دوم