آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاي ورزشکار چه بيماريي است

۱۶ روش رها شدن از بیماری پای ورزشکاران

16 روش رها شدن از بیماری پای ورزشکاران عفونت قارچی پوست پا،   معمولا در پاهای ورزشکاران ایجاد می شود. این یک عفونت مسری است و  می توانید  با دست زدن به  پای ورزشکاران مبتلا حس کنید.  وقتی که شما پا برهنه  در جاهای مرطوب در …
متن دوم