آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت قفل ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت قفل ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت قفل ساق پا در وضعیت تمرین قرار گیرید. زانوی پای راست را خم کنید و ران پای راست راست را نزدیک قفسه سینه بیاورید.دستها را بالا بیاورید و انگشتان دستها را در قسمت بالای ساق پا نزدیک زانو…
متن دوم