آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم حالت استاد(برای مردان)

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم حالت استاد(برای مردان)

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم حالت استاد(برای مردان) روی زمین با پاهای مستقیم در جلوی بدن بنشینید. ساق پای راست را از زانو خم کنید و پاشنه پا را به نزدیک ترین قسمت ران پای چپ بچسبانید,به نحوی که پاشنه پا سطح عجان(ناحیه بین بیضه ها و…
متن دوم