آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم حالت استاد(برای بانوان)

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم حالت استاد(برای بانوان)

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم حالت استاد(برای بانوان) با پاهای کشیده در جلوی بدن روی زمین بنشینید. ساق پای راست را از زانو خم کنید و پاشنه پا را در مقابل ران پای چپ قرار دهید. پاشنه پا را محکم به لبهبزر مهبل بچسبانید.…
متن دوم