آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

پاوان موکت آسانا تمرین اول طناب کشی

پاوان موکت آسانا تمرین اول طناب کشی

پاوان موکت آسانا تمرین اول طناب کشی این دسته از آساناها با انرژی درون بدن و تجزیه شبکه عصبی پایین در ارتباط است,به ویژه در ناحیه عجان,که آن را ذخیره ارژی راکد می نامند. این سری تمرین ها برای تبدیل این انرژی های راکد به انرژی های حیاتی و…
متن دوم