آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم کردن اساتید قدیم

هیپنوتیزم کردن اساتید قدیم

هیپنوتیزم کردن اساتید قدیم هیپنوتیزم از کلمه‌ی رومی “اوپنوس” که به معنای خواب باشد مشتق گردیده. این دانش  از زمان‌های  قدیم مورد استفاده بعضی از اشخاص قرار گرفته و  در قرون وسطی به کلی فراموش گردیده بود فقط روحانیون  از آن استفاده می…
متن دوم