آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هیپنوتیزم معالجی

هیپنوتیزم معالجی

هیپنوتیزم معالجی مقدمه   این بخش، علمی‌ترین و ارزنده‌ترین مبحث برای پزشکان، بخصوص پزشکان روانی است. دکتر «مایرز» دانشمند ارزنده و بزرگ جهانی هیپنوتیزم با موشکافی و دقت نظر خاصی نظریات تجربی و علمی روزانه خود را بیان داشته که در این مبحث…

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش دوم

فن مصاحبه با بیمار,بخش دوم ۱-  ایجاد زمینه مصاحبه اولین قدم این است که پزشک  هیپنوتیست باید حالت بیطرفانه اتخاذ کند تا این‌که نخست چگونگی شخصیت بیمار را بشناسد. دکتر «مایزر» در فصل ۱۴ کتاب خود می‌گوید: رهبری و اداره اولین مصاحبه با بیمار…

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش سوم

فن مصاحبه با بیمار در هیپنوتیزم معالجی,بخش سوم ۷-علایم پنهانی بیماری در هیپنوتیزم معالجی برای کمک به امر «تأخیر» در بیان اسرار درونی، نشان دادن «علایم پنهانی» که اضطراب واقعی را در پرده نگه می‌دارد از طرف بیمار چیزی غیرعادی نیست. «علایم…

توضیح و تعریف هیپنوتیزم معالجی برای بیمار

توضیح و تعریف هیپنوتیزم معالجی برای بیمار قبل از این‌که شروع به هیپنوتیزم کردن بیمار نماییم، باید هیپنوتیزم را برای بیمار تعریف کنیم. زیرا بسیاری از اشخاص وجود دارند که حتی کلمه «هیپنوتیزم» را نشنیده‌اند و کسانی هم که هیپنوتیزم را…
متن دوم