آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هینوتیزم درمانی

خود هینوتیزمی زندگی عشقی شما را اصلاح می کند

خود هینوتیزمی زندگی عشقی شما را اصلاح می کند از طریق خود هیپنوتیزمی فرصت بهتری برای یافتن عشق ، عشق ورزیدن و سهیم شدن در عشق خواهید  داشت . شادی عشق ، تجربه و احساس درونی چیزی است که شما در آن سهیم هستید . اگر عشق را در قلب خود احساس کنید…
متن دوم