آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

همه چیز در باره جن

همه چیز درباره جــــن

دانلود کتاب همه چیز در مورد جن    در این کتاب با تمام  راز و رمزهای جن اشنا میشوید و این کتاب به خیلی از پرسشهای شما پاسخ میدهد. شما در این کتاب میخوانید موکل یعنی چی؟ موکل فرشته است یا جن؟ موکل رو میشه احضار کرد؟ تسخیر…
متن دوم