آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

همام علی ع

توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام,جهت برآمدن حاجت

توسل به حضرت اميرالمومنين عليه السلام هر كس در ثلث آخر شب دو ركعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه اين جمله را بگويد و حاجت خود را از خدا بخواهد: اللهم انى اسئلك بروح على ابن ابيطالب الذى ما اشرك…
متن دوم