آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هر آنچه که باید در باره احکام نذری بدانید

هر آنچه که باید در باره احکام نذری بدانید

هر آنچه که باید در باره احکام نذری بدانید نذر در اصطلاح فقهی ؛یعنی این که انسان ملتزم شود کار خیری را برای خدا به جا آورد، یا کاری را که ترک آن بهتر است، برای خدا ترک نماید. یکی از شرایط درستی نذر این است:کاری را که انسان نذر می کند،…
متن دوم