آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت پنجم مار راحت روی شکم بخوابید و پاها را مستقم و در کنار هم حفظ کنید. سطح روی پا روی زمین و دستها در هم قفل و در قسمت بالای کفل ها قرار دارند. این وضعیت شروع است. عضلات بالای کمر را به کار…
متن دوم