آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ

هاتا یوگا آسانا متوسطه وضعیت ششم نیم ملخ روی شکم بخوابید و دستها را زیر رانها قرار دهید. کف دستها به سمت بالا یا درهم گره شده باشد. هر دو ساق پا را در طول تمرین مستقیم روی زمین نگاه دارید. چانه راروی زمین بگذارید و اندکی…
متن دوم