آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز شب

نمازهای پرفضیلت,بخش دوم

نمازهای پرفضیلت,بخش دوم (22) نماز جهت دردسر دو ركعت است در هر ركعتى الحمد يك مرتبه و قل هو اللّه احد سه مرتبه و يك مرتبه اين آيه : رب انى وهن العظم منى و اشتعل الراس شيبا و لم اكن بدعائك رب شقيا و بقيه ركوع و سجود مانند نماز صبح…

نمازهاى پر فضلیت,بخش اول

نمازهاى پر فضليت (1) نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است از جمله نمازهايى است كه زمان آن پيش از نماز ظهر جمعه است . در بحار جلد 89 صفحه 372 از كتب متعدده از امام جعفر صادق عليه السلام روايت نموده و آن جناب از آباى گرام خود كه حضرت رسول…

گفتار ائمه معصومین,چند چیز نور چشم را زیاد مى کند

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب شفا گفتار ائمه معصومین,چند چيز نور چشم را زياد مى كند  اول - قرآن خواندن از روى قرآن نه از حفظ  دوم - كندر خوردن  سوم - خوردن به  چهارم - پوشيدن كفش زرد  پنجم - سرمه كشيدن  ششم - خضاب نمودن با حنا  …
متن دوم