آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز شب جمعه

نماز حاجت مجرب در شب جمعه

نماز حاجت مجرب در شب جمعه هر که حاجتی داشته باشد در شب جمعه دو ساعت به صبح مانده برخواسته غسل حاجت نماید دو رکعت نماز گذارده بعد سر به سجده گذارد و در سجده هزار بار بگوید : وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ…
متن دوم