آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز برای ایجاد محبت

نماز جلب محبت

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب محبت نماز جلب محبت سلام خدمت دوستان عزیز این نماز برای  جلب  محبت وآرام  کردن شخص عصبانی ازدستتان,بسیارمجرب است وبارها تجربه شده  ونتایج عالی داده است . دستورنماز اینست: دورکعت نماز خوانده ودر هر رکعت…
متن دوم