آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نماز اول ماه

نماز اول هر ماه جهت سلامتی و افزایش روزی

نماز اول هر ماه جهت سلامتی و افزایش روزی در روز اول هر ماه قمری دو رکعت نمازی هست که اگر این نماز را در اولین روز ماه بخوانید کل سلامتی خود را در آن ماه بیمه میکنید و تمام بلایا و چشم نظر از شما دور میشود. نماز بدین شکل است: در روز…
متن دوم