آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقش لوح آیه الکرسی

نقش لوح آیه الکرسی

نقش لوح آیه الکرسی این نقش فواید بسیاری دارد که در کتب قدیمی ختوم اذکار گرفته شده و فواید ان بیشمار است که من چند مورد ان را در این نرم افزار عنوان میکنم 1 - جهت حفط زنان باردار که حمل راحت داشته باشند باید این نقش را با جوهر روحانی…
متن دوم