آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نقشه ناجوانمردانه دکترکوفر علیه دکتر کخ

نقشه ناجوانمردانه دکترکوفر علیه دکتر کخ

نقشه ناجوانمردانه دکترکوفر علیه دکتر کخ دکتر «کوفر» یک نفر را نزد دکتر «کخ» فرستاد و از او خواست که مقداری از میکروب‌هایی را که مدعی است کشف کرده و پرورش داده برای آزمایش نزد او بفرستند. دکتر کخ چون از نقشه ناجوانمردانه دکتر کوفر اطلاعی…
متن دوم