آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نظریه آکادمی علوم فرانسه راجع به مانیه‌تیسم

نظریه آکادمی علوم فرانسه راجع به مانیه‌تیسم

نظریه آکادمی علوم فرانسه راجع به مانیه‌تیسم اعضاء کمیته با دقت و حوصله شروع به کار کرد، پس از چند ماه نظر خود را بدون جانبداری، صریح و روشن بیان کرد. نخست گفتند که مانیه‌تیسم نمی‌تواند بعضی از امراض را معالجه کند، که خود مسمر هم همین را…
متن دوم