آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نصیر الدین طوسی

توسل خواجه نصیر الدین طوسی

توسل خواجه نصر الدین طوسی این توسل که از منشاات و اختراعات مرحوم محقق طوسی می باشد دارای خواص فراوانی است . مولف کتاب صحیفه مهدیه حفظه الله آن را در حل بعضی از مشکلات خوانده و از آن نتیجه گرفته است . از مرحوم شیخ بهاء الدین ( شیخ…
متن دوم