آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نصیحت های اشتباه برای یافتن شغل

از سریع ترین راه به شغل مناسب برسید

از سریع ترین راه به شغل مناسب برسید در خط مشی تعیین شغل، انتخاب حوزه کاری متناسب با شما مهم‌ترین مساله است. در این صورت ، از کارتان رضایت خواهید داشت و در آن به تکامل خواهید رسید. برای اینکه شغل مناسبتان را پیدا کنید،…

نصیحت های اشتباه برای یافتن شغل

نصیحت های اشتباه برای یافتن شغل همیشه توصیه ها و نظرهای مختلفی در مورد کار پیدا کردن از اطرافیان، دوستان و حتی مدیران خود می شنویم. اما بیشتر مواردی که عموما می شنویم صحت ندارند و کاربردی نیستند. در اینجا شش مورد از این توصیه…
متن دوم