آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نشانگان تونل مچ دست یا سندرم کانال کارپ

۱۵ روش برای تحمل سندرم کانال مچی

15 روش برای تحمل سندرم کانال مچی سندرم دست بیگانه یا سندرم دکتر استرنجلاو (به انگلیسی: Alien Hand Syndrome) یک اختلال عصبی است که در آن یکی یا در مواردی هر دو دست شخص مبتلا بر خلاف میل و بدون کنترل شخص حرکت کند و کار انجام دهد. این به…
متن دوم