آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه مخصوص برای دفع چشم زخم فوری

نسخه مخصوص برای دفع چشم زخم

نسخه مخصوص برای دفع چشم زخم فوری سلام به همه دوستان عزیز مسلما همه ما هر روز مورد هجوم چشم های اطرافیان (حال خواسته یا ناخواسته) قرار میگیریم. که باعث سنگینی و عقب افتادگی در کارها و مشکلات روحی و جسمی میشود. در این جا به شما نسخه…
متن دوم