آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای رفع درد دندان

نسخه ای مجرب برای رفع درد دندان

نسخه ای مجرب برای رفع درد دندان رسول خدا صل الله علیه وآله فرموده اند : هر کس از درد دندان رنج می برد انگشت خود را بر محل درد بگذارد و سوره حمد را سه بار بخواند و بگوید : وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ،…
متن دوم