آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب برای دفع ترس و پریشانی

نسخه ای مجرب برای دفع ترس و پریشانی

نسخه ای مجرب برای دفع ترس و پریشانی سلام به همه عزیزان . در مورد دفع خوف و ترس من زیاد مطلب در سایت قرار ندادم و دوستان در این مورد مطلب خواستند که در همین سایت قرار میدم. و خیلی از دوستان هم در مورد نسخه های محبت طالع خاک و باد…
متن دوم