آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای مجرب از سوره توحید برای در امان بودن از جمیع بلاها

نسخه ای مجرب از سوره توحید برای در امان بودن از جمیع بلاها

نسخه ای مجرب از سوره توحید برای در امان بودن از جمیع بلاها از مرحوم حاج اسماعیل دولابی نقل شده است که : در رحم مادر در یک کیسه آب قرار داشتیم که آسیبی به ما نرسد . در دنیا هم اگر هر روز شش بار سوره قل هو الله احد را به…
متن دوم