آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت مطیع شدن همسر و خوب شدن زن بدزبان سلیطه

نسخه ای جهت مطیع شدن همسر و خوب شدن زن بدزبان سلیطه

نسخه ای جهت مطیع شدن همسر و خوب شدن زن بدزبان سلیطه سلام به همه عزیزان. امیدوارم روز خوبی داشته باشید امروز برای شما عزیزان نسخه ای رو قرار دادم  برای مطیع شدن همسر و خوب شدن زن بددهان کسی که این عمل را انجام میده باید حداقل 14…
متن دوم