آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت رفع وسواسی فکری

نسخه ای جهت رفع وسواسی فکری

نسخه ای جهت رفع وسواسی فکری سلام دوستان عزیز.طبق سفارش دوستان عزیزم در مورد وسواسی فکری نسخه ای خواستند که در سایت قرار بدم. کسانی که خيال های باطل و آروزهای طول و دراز و واهمى و وسوسه هاى فاسد دارند و سينه شان را اذيّت و آزار مى دهد،…
متن دوم