آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت در امان بودن از بیماری و درد

نسخه ای جهت در امان بودن از بیماری و درد

نسخه ای جهت در امان بودن از بیماری و درد سلام دوستان عزیزم امروز میخوام یه نسخه خوب بهتون آموزش بدم که برای همیشه از درد و بیماری –در امان باشید. حتی از بیماری کودکان و بیماری تشنگی و بیماری معده محفوظ و سالم بمانید تا زمان مرگ حتی…
متن دوم