آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای جهت حاجت بزرگ و ضروری

نسخه ای جهت حاجت بزرگ و ضروری

نسخه ای جهت حاجت بزرگ و ضروری سلام دوستان عزیز البته از اینکه فقط توی خونه بشینیم و فقط نماز بخونیم و از خدا همه چیز بخوایم.یه توقع نابجاست.باید برای هر چیزی که میخوای اول توکلت با خدا باشه و بعد خودت حرکت کنی.برای رسیدنش تلاش کنی…
متن دوم