آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای رفع گرفتاری در شغل و حرفه و کار

نسخه ای برای رفع مشکلات در شغل و حرفه و کار

نسخه ای برای رفع گرفتاری در شغل و حرفه و کار هر گاه کسی شغلش و عملش یا کار او بسته باشد بنویسد بر کاسه چینی و بشوید و بخورد ان شاء الله کار او گشاده گردد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ…
متن دوم