آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نسخه ای برای اینکه مردم سخنان شما را قبول کنند

نسخه ای برای اینکه مردم سخنان شما را قبول کنند

نسخه ای برای اینکه مردم سخنان شما را قبول کنند سلام به همه عزیزان امیدوارم حال و روز همه شما خوب بوده باشه و همتون در شادکامی باشید. عزیزان درخواستهای زیادی از من کردند که همشونو لیست کردم و سر فرصت در سایت  قرار میدم فقط باید همه…
متن دوم