آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نرم افزار طب سنتی اندروید

طب امامان درس دهم,حجامت مجموعه دوم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس دهم,حجامت مجموعه دوم 1 . امام صادق فرمود : انسان روزه دار در ماههای غیر از ماه رمضان ، هر وقت که بخواهد ، می تواند حجامت کند ، ولی در ماه رمضان با این کار ، به خودش صدمه و زیان…
متن دوم