آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نامه به خدا جهت رفع تنگی رزق و معیشت

نامه به خدا جهت رفع تنگی رزق و معیشت

نامه به خدا جهت رفع تنگی رزق و معیشت سلام به همه دوستان و طرفداران گروه این اپلای در بررسی فرمی که برای ما ارسال میشه خیلی ها از تنگی رزق و روزی شکایت دارند. تنگی رزق در زندگی دلایل زیادی داره که مهمترین دلیل آن گناهان…
متن دوم