آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

نابود کردن دشمن

احتیاط در استفاده از ادعیه دفع دشمن

احتیاط در استفاده از ادعیه دفع دشمن نكته مهم ديگر اين كه سعي كنيد حتي اذكار و يا روش هايي كه در کتب مختلف براي هلاك دشمن و يا آوارگي او آمده و يا داخل در سحر و طلسم هم نمي باشند را هم استفاده نكنيد چون گاهي ما در قضاوت هاي خود دچار…
متن دوم