آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مقدمه ای بر یوگا

مقدمه ای بر یوگا

مقدمه ای بر یوگا یوگا یک دفینه پنهان شده در ویرانه های تاریخ کهن نیست.یوگا یک نیاز است,یک نیاز با ارزش برای مردم عصر حاضر و فرهنگ و تمدن آینده. یوگا هنر زندگی کردن است,دانشی است که باید با زندگی روزانه هر فرد عجین شود زیرا که بر تمام…
متن دوم