آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

مغز در حالتهای عادی و هیپنوتیزم

مغز در حالتهای عادی و هیپنوتیزم

چند تصوری که در این صفحات مشاهده می‌گردد به خوبی حالت تمرکز مغز را نشان می‌دهد. مغز در حالت عادی و بیداری  در این حالت فقط تعداد کمی (در این تصویر سه واحد از واحدهای ذهنی تحت تأثیر تلقین  قرار می‌گیرند.بنابراین اثر تلقین بسیار ضعیف است به…
متن دوم