آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معنی کلمه بدوح

معنی کلمه بدوح,معنی بدوح,معنی یا بدوح

معنی کلمه بدوح بالای 100 تا نظرات در مورد معنی کلمه بدوح توسط شما عزیزان شده این تاپیک رو در بخش آموزش قرار دادم. بدوح: بریدن و دریدن نام ملک حافظ نامه ها. نام جن و بقولی فرشته ای که اعمال خارق العاده بدو نسبت دهند و در علوم…
متن دوم