آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

معصومین

خواص و شرایطهاى روحى و جسمى,گفتار ائمه معصومین,بخش چهارم

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق (76) چند خواص بوى خوش از گفتار ائمه اطهار عليهم السلام  اول - عمل به سنت پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و تاسى به آن جناب و ائمه معصومين عليهم السلام  دوم - تعظيم و احترام روز جمعه  سوم -…
متن دوم